Interneto puslapio privatumo politika

APIE SVETAINĖS IR SOCIALINIŲ TINKLŲ PROFILIŲ LANKYTOJUS

Odontalis, UAB rūpinasi Jūsų informacijos apsauga ir laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šią privatumo politiką.

1. Kaip turėčiau skaityti šią privatumo politiką?

Šioje privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šios privatumo politikos 15 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta šio pranešimo 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: Odontalis, UAB
Mūsų įmonės kodas yra: 126078256
Mūsų adresas: Lvivo g. 89-72, Vilnius
El. p.: jurgita.remeikiene@odontalis.lt
Tel. Nr.: +37061632421

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės www.odontalis.lt (toliau –
„Svetainė“), ją palaikome, tobuliname ir užtikriname jos saugą. Jūs, naršydami mūsų Svetainę, sudarote su mumis sutartį, kuria gaunate prieigą prie Svetainės turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir šiame informaciniame pranešime pateikiamomis asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

Mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

· valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę ir jos vartotojų patirtį;
· atsakyti į Svetainės lankytojų paklausimus, pasiūlymus, teikti techninę pagalbą;
· laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar trečiosiomis šalimis, ir įgyvendinti savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų ar tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių;
· suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageidavimus;
· pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir
funkcionalumą;
· apsaugoti Mūsų teises ir turtą, susijusius su Svetaine.

4. Kokią informaciją Jūs renkate, naudojate ir saugote apie mane?

Kai naršote Svetainėje Mes galime naudoti technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.), kurios automatiškai surenka:

• Naudojimo duomenis: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime automatiškai surinkti tam tikrus duomenis apie jūsų prieigą prie Svetainės ir jos naudojimą (pvz., įėjimo ir išėjimo nuorodų URL, turinys ir puslapiai, prie kurių Jūs prisijungiate Svetainėje, prieigos datos ir laikai ir pan.);
• Informaciją apie įrenginį: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį ir interneto ryšį (pvz.: naudojamo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso tipą, operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikatorių, naršyklės tipą, kalbą ir pan.).

Kai savo iniciatyva pasinaudojate Svetainės funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Mums paklausimus ar pasiūlyti Mums sudaryti sutartis su Jumis, arba parašote žinutę Svetainėje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais, renkami šie Jūsų duomenys:

· identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, įmonė ir pan.);
· kontaktiniai duomenys (e-pašto adresas ir pan.);
· atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingi papildomi duomenys, jei siūlysite sudaryti sutartį (pvz.: siūlant sudaryti darbo sutartį – gimimo datą, CV duomenis ir pan.; siūlant sudaryti serviso paslaugų sutartį – informaciją apie mašiną, jos gedimus ir pan.);
· bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duomenys, kuriuos Jūs laikote reikšmingais teikiamo paklausimo ar pasiūlymo kontekste.

5. Ar renkate jautrią asmeninę informaciją?

Ne. Jei pateiksite mums jautrią asmeninę informaciją (informaciją susijusią su Jūsų sveikata, naryste profesinėse sąjungose, filosofiniais, religiniais, politiniais įsitikinimais, rasine, etnine kilme ir pan.) laikysime, kad davėte tam sutikimą. Taip pat, pažymime, kad jei ši informacija bus pateikta kartu su prašymu, skundu ar pranešimu, tokią informaciją privalėsime saugoti vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų terminų saugojimo rodykle.

6. Ar naudojate slapukus?

Kai prisijungiate prie Svetainės ar Socialinio tinklo profilio, galime išsiųsti vieną ar kelis slapukus – mažus tekstinius failus, kuriuose yra raidžių ir skaitmenų simbolių eilutė. Galime naudoti ir sesijos slapukus, ir nuolatinius slapukus. Uždarius naršyklę, sesijos slapukas dingsta. Nuolatinis slapukas lieka uždarius žiniatinklio naršyklę ir gali būti naudojamas Jūsų žiniatinklio naršyklėje tolesniuose apsilankymuose Svetainėje. Nuolatiniai slapukai gali būti pašalinti per Jūsų naudojamos žiniatinklio naršyklės nustatymus. Peržiūrėkite savo žiniatinklio naršyklės vartotojo gidą, kad sužinotumėte tinkamą būdą keisti slapukų nustatymus.

Slapukai yra techninė priemonė šio pranešimo 4 skyriuje nurodytai techninei naršymo informacijai rinkti automatiniu būdu. Mes naudojame šių rūšių slapukus:

· Sesijos slapukai. Mes naudojame sesijos slapukus, kad galėtumėte naudotis Mūsų tinklalapiu;
· Apsaugos slapukai. Mes naudojame Saugumo slapukus saugumo tikslais;
· Analitiniai slapukai. Mes naudojame analitinius slapukus, kad galėtumėme matyti Mūsų Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros lankomumo statistiką, Jus dominančias temas ir galėtumėme pasiūlyti kokybišką, Jums akualiausią informaciją.

7. Kokia informacija apie mane renkate iš kitų šaltinių ir iš kur?

Kaip Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros lankytojui, Jums nereikia Mums pateikti jokios informacijos. Visa techninė informacija automatiškai surenkama naudojant standartines žiniatinklio naršymo technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.).

Jei pageidausite pasinaudoti Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Mums paklausimus ar pasiūlyti Mums sudaryti sutartis su Jumis, arba Svetainėje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais, Jūs turėtumėte nurodyti savo:

· identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, įmonė ir pan.);
· kontaktinius duomenis (e-pašto adresas ir pan.);
· atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingus papildomus duomenis, jei siūlysite sudaryti sutartį.

Jūs taip pat turite galimybę savo nuožiūra pateikti papildomus duomenis, kuriuos laikote reikšmingais paklausimui ar pasiūlymui sudaryti sutartį. Nepateikus tam tikros informacijos, kuri mums yra reikalinga tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą ar pasiūlymą sudaryti sutartį, mes galime Jūsų paprašyti šią informaciją pateikti.


8. Kokia informacija apie mane renkate iš kitų šaltinių ir iš kur?

Mes nerenkame jokių Svetainės lankytojų duomenų iš kitų šaltinių. Mes galime rinkti duomenis iš personalo paieškos paslaugas teikiančių bendrovių, kurioms davėte sutikimą dalintis Jūsų gyvenimo aprašymu ar kita įdarbinimui reikalinga informacija.

9. Kodėl jums teisiškai leidžiama rinkti mano informaciją?

Mes teisėtai renkame informaciją apie jus, nes:

· Mums reikia jūsų informacijos, kad galėtumėte teikti prieigą prie Svetainės, t. y. Įvykdyti mūsų susitarimą ir leisti naršyti Mūsų Svetainėje pagal Jūsų pageidavimą, o taip pat, kad galėtumėme atsakyti į Jūsų iniciatyva pateikiamus paklausimus, pasiūlymus dėl Mūsų teikiamų paslaugų ar parduodamų prekių (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
· Jūs sutikote, kad tvarkytumėme Jūsų asmens duomenis savo iniciatyva pateikdamas mums paklausimą, prašymą, skundą, kai tai nėra susiję su mūsų teikiamomis paslaugomis ar prekėmis (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
· Mums reikia jūsų informacijos, kad būtų laikomasi mūsų teisinių įsipareigojimų, išspręstume visus ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar kitomis šalimis, ir užtikrintume savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų arba tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
· Mums reikalinga jūsų informacija, siekiant patobulinti mūsų Svetainę ir jos naudotojų patirtį, o taip pat, apsaugoti Svetainę nuo neteisėtos prieigos (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

10. Ar naudosite Mano asmens duomenis automatiniam sprendimų priėmimui arba Manęs profiliavimui?

Ne.

11. Su kuo dalinsitės Mano asmens duomenimis?

Galime atskleisti Jūsų asmeninius duomenis:

• Pirkėjui ar kitam Mūsų teisių perėmėjui, kai susijungimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo, likvidavimo ar kitokio pardavimo ar perdavimo ar dalies Mūsų Bendrovės turto, tęstinumo ar bankroto, likvidavimo ar panašaus proceso metu, atveju, Mūsų turimi Jūsų asmens duomenys yra tarp perduoto turto;
• Mūsų draudikams ir (arba) profesionaliems patarėjams, kiek tai yra pagrįstai reikalinga, norint įgyti ar išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti riziką, gauti profesionalų patarimą ar teisinių reikalavimų įtvirtinimą, vykdymą ar gynimą, tiek teismo procesuose, tiek administracine ar ne teismo tvarka;

Mūsų paslaugų tiekėjams ar rangovams, kiek tai yra pagrįstai reikalinga Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų prieigos teikimui, palaikymui, kūrimui ir saugumo užtikrinimui.

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose.

12. Ar Mano asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Ne.

13. Kaip ilgai saugosite informaciją apie mane?

Jūsų pateiktų paklausimų, pasiūlymų informaciją saugome Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais dokumentų saugojimo terminais.

Techninė automatiškai renkama Informacija apie lankytojo įrenginį (-ius) ir naršymą saugoma kaip nurodyta slapukų lentelėje.

14. Kokios mano teisės?

Jūs turite šias teises asmens duomenų apsaugos srityje:

• Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
• Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
• Pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kai
atitinkami duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, o
toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų
teises ir laisves ar teisėtus interesus;
• Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus:- kai duomenys yra tvarkomi naujienlaiškio ir/ar reklaminės medžiagos
prenumeratos tikslais;
– kai duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, Jūs
prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui, o toks tvarkymas konkrečių
aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei
teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra
reikalingas siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo
pareikštų teisinių reikalavimų;
– be teisėto pagrindo tvarkomus Jūsų duomenis.
• Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar
jos ištrynimą:
– kai prašoma ištaisyti klaidingus duomenis – laikotarpiui, kol nustatytos
klaidos nebus ištaisytos;
– pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kol
nebus išnagrinėtas Jūsų prieštaravimas ir priimtas Mūsų sprendimas dėl
tolimesnio jų tvarkymo;
– kai Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant
pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių
reikalavimų;
– bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate
jų ištrynimo.

• Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą Mūsų įmonėje;
• Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
• Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei norite pasinaudoti žemiau nurodytomis Jūsų teisėmis, prašome kreiptis į
Mūsų duomenų apsaugos kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta 15 skyriuje.
Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos
sąlygos ir išimtys.

15. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu: jurgita.remeikiene@odontalis.lt ar telefonu +37061632421.

***

Kiti dokumentai:

  1. Asmens duomenų apsaugos politika
  2. Informacinis pranešimas pacientams
  3. Privatumo politika asmenims siunčiantiems paklausimus
  4. Privatumo politika kandidatams
  5. Privatumo politika pacientams