Privatumo politika asmenims siunčiantiems paklausimus, prašymus, skundus

Odontalis, UAB rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

 1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 11 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: Odontalis, UAB;
Mūsų įmonės kodas yra: 126078256;
Mūsų adresas: Lvivo g. 89-72, Vilnius;
El. p.: jurgita.remeikiene@odontalis.lt;
Tel. nr.: +37061632421.

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes tvarkome užklausas, prašymus ir skundus, gautus paštu, el. paštu, pateiktas pasinaudojus mūsų interneto svetainės funkcionalumu. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 1. Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

Kai pateikiate mums užklausą, prašymą ar skundą, mes renkame šiuos duomenis:

kontaktinius duomenis, kuriais pateikėte užklausą, prašymą ar skundą;
užklausos, prašymo ar skundo tema;
užklausos, prašymo ar skundo data;
užklausos, prašymo ar skundo turinys;
prie užklausos, prašymo ar skundo pridėti failai;
Jūsų vardas ir pavardė;
atsakymas į Jūsų paklausimą;
kita informacija, kurią pateikėte pats.

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Pateikdami paklausimą mūsų svetainėje nurodytais kontaktiniais el. pašto adresais, paštu ar pasinaudojus svetainės funkcionalumu, turėtumėte mums nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ar kitą kontaktinį duomenį, paklausimo temą bei paklausimui aktualią informaciją. Pateikus paklausimą, gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos apie jus, kad galėtume tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą.

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame ir saugome informaciją apie Jus teisėtai, nes:

jei pateikiate mums užklausą, prašymą ar skundą dėl tarp mūsų sudarytos sutarties ar siekdami – šie duomenys renkami sutarčių vykdymo ar sudarymo tikslais (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
mes turime vykdyti teisinę prievolę saugoti paklausimus, prašymus, skundus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

 1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama ir prašome mums tokios informacijos neteikti. Jei tokią informaciją mums pateiksite, laikysime, kad davėte sutikimą tokiems Jūsų asmens duomenims tvarkyti (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

 1. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie Jus galime perduoti:

teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;

savo paslaugų teikėjams, pvz.: IT, archyvavimo, komunikacines, duomenų saugyklų, dokumentų valdymo sistemų paslaugas teikiančioms įmonėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo.

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Jūsų informacija bus saugoma:

jei Jūsų užklausą susijusi su sutartimi kurią esame sudarę ar planuojame sudaryti – Jūsų informaciją saugosime 10 metų po sutarties pabaigos;

jei mums pateikėte skundą, prašymą ar kitokį pranešimą, jį saugosime vadovaudamiesi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle – 1 metus nuo sprendimo mūsų bendrovėje priėmimo.

 1. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus kaip tai nurodyta 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys.

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų Bendrovėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtu interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei toks buvo duotas Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos lrv.lt).

 1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu: jurgita.remeikiene@odontalis.lt ar telefonu +37061632421.

Kiti dokumentai:

 1. Privatumo politika
 2. Asmens duomenų apsaugos politika
 3. Informacinis pranešimas pacientams
 4. Privatumo politika asmenims siunčiantiems paklausimus
 5. Privatumo politika kandidatams
 6. Privatumo politika pacientams