Privatumo politika kandidatams

Odontalis, UAB rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

 1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: Odontalis, UAB;
Mūsų įmonės kodas yra: 126078256;
Mūsų adresas: Lvivo g. 89-72, Vilnius ;
El. p.: jurgita.remeikiene@odontalis.lt.
Tel. nr.: +37061632421.

 1. Kodėl ir kaip renkate informaciją apie mane?

Mes Jūsų duomenis renkame, naudojame ir saugome dėl šių priežasčių:

mums reikia įvertinti Jūsų tinkamumą į kandidatuojamas pareigas;

 1. Ar renkate informaciją apie mane iš kitų šaltinių? 

Informacijos apie Jus galime gauti iš Jūsų buvusių ar esamų darbdavių, kaip tai nurodyta šioje privatumo politikoje.

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Kandidatų atrankos procese, norėdami įsidarbinti pas mus, turėtumėte mums pateikti savo:

identifikacinius duomenis;
kontaktinius duomenis;
duomenis apie savo darbo patirtį;
duomenis apie savo kvalifikaciją;
kitą informaciją, kuri Jūsų nuomone, gali būti Jums naudinga atrankos procese.

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame ir saugome informaciją apie Jus teisėtai, nes:

informacija apie Jus reikalinga atrankos proceso vykdymui, siekiant sudaryti darbo ar paslaugų teikimo sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Jūs nesate profiliuojamas, automatiniai sprendimai nėra priimami.

 1. Ar renkate jautrią informaciją apie mane?

Jautri informacija apie Jus atrankos procese nėra renkama. Jei pateiksite mums jautrią informaciją, t. y. Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, profesinių sąjungų narystę, sveikatą, seksualinę orientaciją, genetinius ar biometrinius duomenis, laikysime, kad davėte tam sutikimą (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

mūsų paslaugų teikėjams – IT, komunikacines, duomenų saugyklų, dokumentų valdymo, darbuotojų atrankos paslaugas teikiančios įmonės, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo.

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugosime iki atrankos pabaigos, o jei duosite sutikimą saugoti Jūsų gyvenimo aprašymą po atrankos pabaigos su tikslu, kad atsiradus laisvai pozicijai galėtumėme pateikti Jums darbo pasiūlymą ar pasiūlymą dalyvauti kitose mūsų atrankose – ne ilgiau 3 metų.

 1. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei toks buvo duotas Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos lrv.lt).

 1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu: jurgita.remeikiene@odontalis.lt ar telefonu +37061632421.

Kiti dokumentai:

 1. Privatumo politika
 2. Asmens duomenų apsaugos politika
 3. Informacinis pranešimas pacientams
 4. Privatumo politika asmenims siunčiantiems paklausimus
 5. Privatumo politika kandidatams
 6. Privatumo politika pacientams